De stakeholder aan het woord

ForFarmers vindt de mening van belanghebbenden belangrijk. Tenminste eens in de 3 jaar doet ForFarmers een gestructureerd onderzoek naar welke onderwerpen zowel de externe als interne stakeholders van belang achten in relatie tot de agrarische sector in het algemeen en de rol van ForFarmers daarin in het bijzonder. De uitkomsten van dat onderzoek vormen de basis voor de materialiteitsanalyse die wordt weergegeven in het duurzaamheidshoofdstuk. Het laatste onderzoek vond plaats in 2017. Voor dit jaarverslag werd met een aantal uiteenlopende belanghebbenden in korte gesprekken gevraagd naar hun ervaringen met en verwachtingen van ForFarmers. Tijdens deze gesprekken kwamen ook onderwerpen als duurzaamheid, de Total Feed-aanpak en de missie ‘For the Future of Farmers’ aan de orde. De gesprekken leveren interessante inzichten op, waarvan hieronder een selectie.

Change layout to 2 columns

Johan Arkink 
Melkveehouder in Weerselo, Nederland, lid van Coöperatie FromFarmers en aandeelhouder van ForFarmers

 

“Mijn vrouw en ik hebben samen met onze jongste zoon een melkveebedrijf in Weerselo. Wij zijn sinds jaar en dag afnemer van ForFarmers en haar rechtsvoorgangers, nog van voor de fusie tussen ABC en CTA. En we zijn lid van Coöperatie FromFarmers, waar ik sinds 2013 ook ledenraadslid van ben en vanuit die rol het proces rond de beursgang in 2016 nadrukkelijk heb meegemaakt. Er waren toen wel leden die bedenkingen hadden, maar daar dacht ik anders over.

Je hebt als mengvoerbedrijf alleen bestaansrecht als je kunt innoveren. Daar heb je een bepaalde schaalgrootte voor nodig, dus moet je groeien. De overnames in Polen, België en Nederland dit jaar zijn daar een goed voorbeeld van.”

“De beursgang leidde wel tot een dilemma. Als lid van Coöperatie FromFarmers zijn we aandeelhouder van ForFarmers, maar ook klant. Als aandeelhouder wil je zoveel mogelijk koerswinst – en dividend – maar als het voer te duur wordt, stappen de boeren op. Daarom zijn er voor alle sectoren klankbordgroepen in het leven geroepen die een objectieve vergelijking maken van de prijs/kwaliteit-verhouding van het voer van ForFarmers en de concurrenten. Daarmee borgen we marktconformiteit. Die balans moet er ook zijn in de Raad van Commissarissen. Daar moeten genoeg boeren in zitten want dat leidt tot meer voeling met de boerenachterban.”

“Naast goed voer voor een goede prijs vind ik goed advies veel waard. ForFarmers heeft specialisten in dienst die alles weten over bijvoorbeeld melkrobots maar ook over de mestwetgeving. Hard nodig, want de milieuproblematiek heeft veel impact op de sector. De druk blijft toenemen terwijl boerenbedrijven in Nederland super-efficiënt zijn met een relatief kleine CO2footprint. Misschien kan ForFarmers toch nog beter laten zien wat we allemaal al doen.”

Jan Katerberg
Dealer Agro Noord, Hoogeveen, Nederland

 

“Als dealer van ForFarmers verkopen wij voer voor herkauwers aan een groot aantal klanten in Nederland. Naast voer leveren we bijvoorbeeld ook zaaizaden en kunstmest. ForFarmers zet voer af via ons; onze klanten zijn dus ook klanten van ForFarmers.”

“Wij waren dealer van HendrixUTD en toen ForFarmers dit bedrijf in 2012 overnam is besloten om verder te gaan met de dealers. Het fenomeen ‘dealer’ was namelijk nieuw voor ForFarmers, zij leverden altijd rechtstreeks aan de boer. De combinatie van dealer en rechtstreeks blijkt ijzersterk. Wij zijn als kleine onderneming het lokale gezicht. ForFarmers is een grote innovatieve onderneming met veel specialistische kennis die mede dankzij schaalgrootte voer voor een goede prijs-prestatieverhouding kan maken. Ons team bestaat uit medewerkers van ons en van ForFarmers: daar is geen verschil tussen. Iedereen gaat met plezier de boer op.”

“De samenwerking met ForFarmers kenmerkt zich door gelijkwaardigheid. Het is als een goed huwelijk. We delen dezelfde ambitie: groei en continuïteit. Voor onze organisaties, maar ook voor onze klanten - de boerenbedrijven - en de sector. Dat doen we door te zorgen voor een goed resultaat op het boerenerf en samen te werken aan verdere verduurzaming van de veehouderij. Ofschoon ik moet zeggen dat de toenemende druk vanuit de maatschappij op dit thema voor veel veehouders demotiverend is. Weten wat er speelt op het boerenerf is cruciaal voor ons werk. Dat blijft ook de uitdaging voor ForFarmers in de toekomst. En trots zijn op haar roots en niet vergeten waar ze uit is voortgekomen: een boerencoöperatie.”

Olivier en Steven Algoet
Voeders Algoet in Zulte, België, werd in oktober 2018 door ForFarmers overgenomen

“Voeders Algoet is een Belgische veevoederonderneming, wij verkopen mengvoer aan varkens- en rundveehouders. In 2018 zijn we overgenomen door ForFarmers. Belangrijkste redenen voor ons om ons bedrijf te verkopen waren schaalgrootte en groei. In onze sector is schaalgrootte van toenemend belang. Voor onze klanten, maar ook voor ons als veevoerbedrijf. We moeten steeds efficiënter werken, dus moeten we optimaliseren, volume genereren en de kosten onder controle houden. Onze fabriek draaide al op volle capaciteit dus we moesten een volgende stap zetten om aan onze groeiambitie te kunnen blijven voldoen. Toen kwam ForFarmers met een voorstel. Dit heeft wel wat tijd nodig gehad om te aanvaarden, ook omdat we een familiebedrijf zijn. Maar we kenden elkaar al wel. We hadden enkele gemeenschappelijke klanten - toonaangevende bedrijven - en dit gaf vertrouwen over de manier van werken.”

“Wat opvalt is dat iedereen binnen ForFarmers zijn uiterste best doet om de integratie van Voeders Algoet zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit getuigt van een sterke ambitie. Ambitie is nodig om klaar te staan voor de toekomst. Onze ‘familiale’ manier van werken wordt niet zomaar vervangen door de huidige manier bij ForFarmers. Nee, er wordt juist naar gestreefd om de sterke kanten van beide ondernemingen te laten versmelten zodat het een nog krachtiger geheel wordt. Er zijn natuurlijk ook verschillen wat logisch is als je een familiebedrijf vergelijkt met een beursgenoteerd bedrijf. Maar door de goede samenwerking en het wederzijds respect slagen we erin om meerwaarde te creëren, voor personeel en cliënteel.”

Anna Czwarno-Barszcz 
Operationeel Directeur Boerderijen,
FERMA KLWÓW SP. Z O.O. in Pionki, Polen

“FERMA KLWÓW is onderdeel van de KPS Group. In 2018 had de KPS Group drie bedrijven met 1,2 miljoen kippen, maar in 2019 groeien we naar zes bedrijven met 2,5 miljoen kippen. We werken nu meer dan twee jaar samen met Tasomix. Vroeger werkten we met andere voederproducenten, maar aangezien wij en onze klanten hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het voer, zijn we op zoek gegaan naar een andere producent die aan onze eisen kon voldoen. En dat was Tasomix. Tasomix is een betrouwbare partner die met ons samenwerkt om vleeskuikens van de hoogst mogelijke kwaliteit te produceren.”

“Tasomix biedt boeren uitgebreide adviezen voor het verbeteren van de productieresultaten. De professionele en persoonlijke aanpak van Tasomix is opmerkelijk. Het is een van de weinige bedrijven die bereid zijn om je persoonlijk te helpen een individueel voerprogramma samen te stellen op basis van verwachte resultaten, de gezondheid van de veestapel en de huidige situatie op het bedrijf. We hechten ook veel waarde aan het feit dat de mengfabriek van Tasomix bijzonder schoon is, de nieuwste technologie bevat en wordt bediend door geschoold personeel. Dit is van groot belang voor de kwaliteit en veiligheid van het product, zeker voor ons als producent van dierlijke producten. We leveren per slot van rekening aan retailers, klanten die hele hoge eisen stellen. Een aandachtspunt waar Tasomix overigens wel aan moet blijven werken, is de punctualiteit van de leveringen.”

“We zijn enthousiast over de samenwerking van Tasomix en ForFarmers. En natuurlijk hopen we dat wij als klanten ook gaan profiteren van de internationale kennis en ervaring die ForFarmers aan Tasomix brengt, en andersom.”

Marco Meyer
Legpluimveehouder in Wardenburg, Niedersachsen, Duitsland

 

“Wij hebben een stal met 30.000 leghennen en er is een extra stal in aanbouw voor nog eens 30.000 leghennen. In 2013 zijn we begonnen met ‘vrije uitloop’ en sindsdien kopen we het voer voor de hennen bij ForFarmers. Daarvoor was mijn vader overigens ook klant bij ForFarmers. In april 2018 zijn we overgeschakeld op Split Feeding. Dat is een voerconcept waarbij we de leghennen dagelijks twee verschillende soorten voer geven: een ochtend- en middagvoer. Het voer is afgestemd op de fase in de eiproductiecyclus en daarmee op de gedurende de dag wisselende behoefte aan voedingsstoffen van de hen. ForFarmers was in Duitsland het eerste bedrijf dat Split Feeding introduceerde in de markt. Dat innovatieve spreekt me aan. En ook het resultaat. Dit voerconcept leidt tot een betere kwaliteit van de eierschaal. En tot minder kosten van de mestafvoer omdat de mest veel droger is. Daarnaast is het voerverbruik per dier per dag afgenomen. Een belangrijk resultaat want in deze business zijn voerkosten vaak doorslaggevend voor het welslagen van een bedrijf.”

“Maar het gaat niet alleen om voer. Ik ben geïnteresseerd in langdurige zakelijke relaties. Alleen als je elkaar kent en vertrouwt, kun je goed samenwerken. De relatie met ForFarmers wordt hoofdzakelijk bepaald door de lokale adviseur. Voor mij is het belangrijk om op een golflengte te zitten en dat is bij ons absoluut het geval. Als er problemen zijn wordt er gezamenlijk snel een oplossing gezocht.”

“Wij nemen deel aan Agroscoop. Dat is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers waarmee we op ieder moment onze technische en financiële cijfers kunnen beoordelen. De technische resultaten kunnen we ook vergelijken met die van collega-veehouders. Handig. En we doen het blijkbaar goed, want ons bedrijf is in 2018 Agroscoop-kampioen geworden in de categorie leghennen met het laagste voerverbruik per kip, een topkwaliteit eierschaal en zeer goede bevedering.”

Mark Hayward
Outdoor varkenshouderij, Dingley Dell, Suffolk, Verenigd Koninkrijk

“Dingley Dell is een boerderij waar varkens buiten worden gehouden en waar we zeer veel nadruk leggen op dierenwelzijn. De boerderij richt zich sterk op het eigen ecosysteem door elementen uit de kringlooplandbouw toe te passen en zo iets terug te geven aan het land, het milieu en de natuur. We gebruiken onze eigen unieke genetica en verkopen ons kwaliteitsproduct aan restaurants in het VK en het buitenland. We zijn al heel lang klant van ForFarmers en haar rechtsvoorganger BOCM PAULS. Prijs is van belang bij de keuze van een voerleverancier. Maar naast een goede prijs moet een voerleverancier ook bijdragen aan efficiëntie. De laatste tijd houdt ForFarmers zich intensief bezig met innovatie en proefprojecten en zet haar kennis in om ons boeren te helpen. Ik verwacht dat dit leidt tot oplossingen op het boerenerf die ons een hoger rendement en betere efficiëntie zullen bieden.”

“Ons team van ForFarmers heeft veel praktische ervaring opgedaan op andere varkenshouderijen en dat komt ons vaak van pas. We waarderen deze benchmarkadviezen. Door de begeleiding van de specialisten zitten we overal goed bovenop. We zijn geïnteresseerd in alles wat ons kan helpen de kosten van het grootbrengen van varkens te verminderen en dus een hoger rendement kan garanderen. Ik ervaar ForFarmers als transparant, zowel het team, de producten als de planning. En hoewel het voer in sommige gevallen niet eens zoveel verschilt van dat van andere leveranciers, biedt de verbeterde efficiëntie ons veel toegevoegde waarde.”

“Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met ForFarmers, ook al waren er aanvankelijk wat leveringsproblemen. Toen dit werd aangekaart, was het snel opgelost. En verder is alles helemaal prima. De kwaliteit van het product is goed en de innovaties zijn merkbaar. Duurzaamheid is voor een voerproducent lastig om tastbaar te maken. Waar mijn bedrijf een duidelijke strategie op het gebied van duurzaamheid kan volgen door het verbeteren van het ecosysteem van de boerderij, is dit voor voer minder duidelijk. Wat betreft het terugdringen van het antibioticagebruik vertrouwt ForFarmers er in wezen op dat de klanten zelf hun antibioticagebruik verminderen. Ze geven goed advies, maar kunnen niet daadwerkelijk optreden om het gebruik terug te dringen. Verder weet ik dat ForFarmers bijvoorbeeld wel werkt aan het verder verduurzamen van hun transport- en productieprocessen, maar dat is natuurlijk niet zo sexy!”

Anne-Sophie Heiltjes
ForFarmers, Marketing & Communicatie Herkauwers, Lochem, Nederland

“Mijn belangstelling voor ForFarmers is gewekt toen ik tijdens mijn studie Dierwetenschappen aan Wageningen Universiteit een artikel las over het Nutrition Innovation Centre (NIC) van ForFarmers. Ik wilde na mijn studie praktijkervaring opdoen bij een organisatie met een eigen onderzoeksafdeling en heb me toen aangemeld voor het Commercial Trainee Program van ForFarmers. Na het eerste sollicitatiegesprek was ik al ‘om’. Het gesprek zelf en de wijze waarop de organisatie werd omschreven – als vooruitstrevend en met veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen – spraken me bijzonder aan”.

“Het traineeship zit goed in elkaar en het is bijzonder dat je door collega’s wordt geschoold. Zij kennen het bedrijf, weten hoe het in de praktijk werkt en kunnen je daarom goed trainen en adviseren. Mijn interesse bleek breder dan sales, dus na een paar maanden in de buitendienst kreeg ik de kans om ook bij het NIC en marketingervaring op te doen. Zo heb ik het bedrijf in relatief korte tijd leren kennen. Sinds september 2018 ben ik in vaste dienst en werk hier met veel plezier. De lijntjes zijn kort en je krijgt veel vrijheid. Iedereen heeft ‘hart voor de zaak’ en is ambitieus; de lat ligt hoog, maar dat houdt je scherp.”

“Van de drie kernwaarden zijn voor mij ambitie en partnerschap dan ook het meest herkenbaar. Die komen samen op het boerenerf. De veehouder is een vakman en wil serieus advies van een specialist die weet wat er speelt op het boerenerf én hoe we zijn bedrijfsresultaat kunnen verbeteren. Daar zijn wij sterk in. Voor duurzaamheid geldt dat we dat beter moeten uitdragen. Ik weet namelijk dat we er veel aan doen, dat zie ik dagelijks in mijn werk. Denk bijvoorbeeld aan hogere voerefficiëntie en diergezondheid. Misschien moeten we dat wel samen met de veehouders doen. Dat past uitstekend bij onze missie ‘For the Future of Farming’.”