Visie, missie en kernwaarden

Visie

ForFarmers wil het toonaangevende voerbedrijf zijn in Europa en de aangrenzende regio’s (Europa+). Daartoe biedt ForFarmers rendabele en duurzame Total Feed-oplossingen waarmee agrarische ondernemers vlees, eieren en zuivel van hoge kwaliteit kunnen produceren.

Missie

Met onze missie, ‘For the Future of Farming’, tonen we ons vertrouwen in de toekomst van de agrarische sector. We zetten ons vóór alles in voor een verantwoorde voedselproductie, de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een verdere verduurzaming van de agrarische sector en de maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat we met ons lange-termijn waardecreatiemodel, de Total Feed-aanpak, kunnen bijdragen aan een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie op het boerenerf. De agrarische sector staat voor de uitdaging om de groeiende wereldbevolking te kunnen voorzien van dierlijke eiwitten. In dit licht hebben we als Europese marktleider in de voerindustrie niet alleen de kans, maar ook de plicht om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een efficiëntere en duurzame productie van vlees, eieren en zuivel. Dit vullen we in door te sturen op:

Resultaat: Een gerichte planning, monitoring en analyse van de resultaten van het boerenbedrijf.

Team: Begeleiding door gespecialiseerde en deskundige adviseurs.

Producten: De inzet van maatwerk en onze Total Feed-aanpak.

Kernwaarden

We hechten aan de volgende kernwaarden als duurzaam kompas voor onze bedrijfscultuur:

Ambitie

We streven naar resultaat op een steeds hoger niveau. Zowel op het boerenerf als binnen de eigen organisatie. Dit vraagt helder leiderschap en een goed op elkaar ingespeeld team. Het werven, ontwikkelen en behouden van de beste mensen en hen motiveren tot nog betere prestaties is hiervoor van cruciaal belang. Evenals het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid aan onze medewerkers.

Duurzaamheid

We zien duurzaamheid als een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering. Zorgvuldig omgaan met natuurlijke bronnen en schaarse grondstoffen, verminderen van de druk op het milieu en bijdragen aan dierenwelzijn vloeien hier logisch uit voort. In ons handelen kiezen we voor een lange-termijn oriëntatie, gebaseerd op vertrouwen en transparantie, volgen we lokale regels en procedures en houden we rekening met onze leefomgeving.

Partnerschap

Onze activiteiten zijn gericht op een optimale ondersteuning van onze klanten. Samenwerking is daarvoor de basis. Dit doen we met klanten en leveranciers, en met de strategische partners in de verschillende sectoren. Uitgangspunt daarbij is een duurzame relatie gebaseerd op vertrouwen.