Hoe we waarde creëren: Total Feed-aanpak

Boerenbedrijven in Europa hebben te maken met toenemende aandacht voor duurzame productie, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Dit vereist extra investeringen en aanpassingen in werkwijze en leidt tot een continue consolidatie van boerenbedrijven. Mede hierdoor verandert de behoefte aan voeroplossingen en ondersteuning op het boerenerf. ForFarmers richt zich met haar Total Feed-aanpak op een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie op het boerenerf. 

Beter rendement door gerichte oplossingen

Het rendement van veehouders is grotendeels afhankelijk van de productie van hun dieren. We richten ons daarom met onze Total Feed-aanpak op het leveren van goed voer en passend advies tijdens de verschillende levensfasen van het dier. We helpen de veehouder daarmee de gezondheid van zijn dieren goed te houden, zijn bedrijfsvoering efficiënt te kunnen inrichten en de resultaten van het boerenbedrijf te verbeteren. Daarmee creëren we waarde voor onze klanten en voor andere belanghebbenden.

 

Total Feed-aanpak: Voer, advies en hulpmiddelen

Van oudsher zijn we sterk in het ontwikkelen en produceren van mengvoer en aanvullende voeders voor veehouders. Ons productportfolio bestaat uit o.a. mengvoer, specialiteiten waaronder jongdiervoeders, vloeibare co-producten, losse grondstoffen, zaaizaden en meststoffen. Het advies omvat alle voor de klant relevante aspecten van voeding, dierhouderij en bedrijfsontwikkeling. Om dit optimaal te kunnen doen is het gebruik van data van het boerenerf essentieel. Onze adviseurs vertalen deze data naar passende, klantgerichte oplossingen. Onze hulpmiddelen maken gebruik van deze data waardoor agrarische ondernemers doelen kunnen stellen en resultaten kunnen monitoren en benchmarken.

Voor een aantal specifieke producten – zoals premixen, specialiteiten, additieven en zaaizaden – kiezen we voor strategische samenwerking met bedrijven die juist in die producten zijn gespecialiseerd. Zo hebben we een strategische samenwerking met Nutreco voor onder andere specialiteiten, zoals jongdiervoeders. Door onze rol als adviseur op het boerenerf hebben we een goede en veelal langdurige relatie met agrarische ondernemers.

Change layout to 1 column