ForFarmers in het kort

ForFarmers is de leidende voeronderneming in Europa. We bieden (biologische) veehouders complete, innovatieve en duurzame voeroplossingen. Met onze missie ‘For the Future of Farming’ zetten we ons in voor een verantwoorde voedselproductie, de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een verdere verduurzaming van de agrarische sector en de maatschappij. Daarbij kiezen we voor een intensieve samenwerking met klanten en met strategische partners. Ons lange-termijn waardecreatiemodel, de Total Feed-aanpak, ondersteunt veehouders met het realiseren van een gezondere veestapel, een hogere efficiëntie en daardoor een beter rendement op het boerenerf. Dit doen we door maatwerk aan te bieden bestaande uit (voer)producten, specialistisch advies en data-gedreven hulpmiddelen. Onze gespecialiseerde en deskundige adviseurs bezoeken onze klanten regelmatig om op basis van onder meer de interpretatie van de data van het boerenerf, samen met de klant te komen tot optimale oplossingen.

 

De rijke historie van ForFarmers gaat terug tot 1896, het jaar waarin een van de coöperatieve rechtsvoorgangers werd opgericht. In de decennia die volgden werd de coöperatie uitgebouwd door autonome groei, fusies en overnames. De internationale expansie van ForFarmers startte in 2005. Door overnames werden we actief in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. In 2016 werden de aandelen van ForFarmers genoteerd aan Euronext Amsterdam. In juli 2018 werd 60% van de aandelen van Tasomix in Polen overgenomen, waardoor we nu ook in de in dit land snelgroeiende pluimveesector actief zijn. Mede door de acquisities is een unieke combinatie van kennis en ervaring ontstaan die wordt ingezet om agrarische ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen.

Change layout to 1 column

 

Change layout to 2 columns

Duurzaam ondernemen

De vraag naar dierlijke eiwitten zoals vlees, eieren en zuivelproducten zal de komende decennia door de wereldwijde bevolkingsgroei en stijgende welvaart toenemen. De uitdaging is om hier op een duurzame wijze aan tegemoet te komen en onder meer het gebruik van grondstoffen en natuurlijke bronnen als energie, land en water te minimaliseren. Ook de voerindustrie en veehouders hebben hierin een belangrijke rol.
Duurzaamheid is een integraal en vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering van ForFarmers. We werken continu aan het verbeteren van de voerefficiëntie: meer (dierlijke eiwit-) productie met minder voer. Om onze kennis, producten en hulpmiddelen naar een steeds hoger en duurzamer niveau te tillen investeren we met ons eigen Nutrition Innovation Centre (NIC) in onderzoek en werken we samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten, universiteiten en strategische partners. Verbetering van de technische prestaties van voer, de optimale groei van het dier en nutritionele oplossingen die bijdragen aan een goede diergezondheid en -welzijn staan daarbij centraal. Onze duurzaamheidsdoelstellingen hebben we gelieerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties die gericht zijn op goede gezondheid en welzijn (3), verantwoorde consumptie en productie (12), klimaatmaatregelen (13), leven op het land (15) en partnerschap om doelstellingen te bereiken (17).

Kerngegevens ForFarmers

ForFarmers heeft 2.654 fte's (2.761 medewerkers) in dienst en productievestigingen in Nederland, Duitsland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lochem (Nederland). In 2018 was het Total Feed-volume 10 miljoen ton, de jaaromzet bedroeg €2,4 miljard. De brutowinst was €443,4 miljoen.